Aunesætra

Aunesætra var i drift mellom 1829 til 1911. Tuftene etter hus og voller finner en i dag nede i lia og bekkdalen noen hundre meter sør for kommunegrensa, og på østsiden av elva. Vollene er i dag tilgrodd med skog.

Stua ble i Thamstiden flyttet til Jamtgarden ved Gangåsvatnet, etter at stua der hadde brent ned og Thams hadde kjøpt Jamtgarden i 1919. Stua eksisterer i privat eie – men er endret. Andreetasje er nedtatt og bygd sammen med 1. etasje. Den brukes i dag som hytte. En del av fjøset stod i noen år etter at stua ble flyttet. I 1926 ble slåtten på sætra bortsatt på lott, noe som vedvarer en tid fremover.

Til historisk oversikt