Fløtingsdammer i Grytdalen

I Grytdalselva har det vært to dammer fra gammelt av – som er avmerket på Fjellangers kart fra 1918. I 1935 ble det bygd nye fløtedammer på tuftene av de gamle. Den “nedre dammen” – som var en lukedam, oppbygd som tømmerkister og fylt med stein, lå like ovenfor Kjerringspranget.

Den “øvre dammen” var en nåledam d.vs. stående planker/boks støttet av tømmergrimer i bunn og topp og lå nord for Melandsøyan ca. 1,3 km lengre sør i elva. Ingen rester av dammene vises i dag.

Kartet fra 1918 viser også at det lå ei stue på østsiden av elva – “Opdalsstugu” – ca 100 m sør for den “øvre dammen”.

Til historisk oversikt