Grytdalsøyan

Grytdalsøyan var i drift mellom 1854 og 1911. Det står ingen hus i Grytdalsøyan i dag. Stua ble flyttet til Songli i Thamstiden og har i dag navnet Grydalstuggu. De som utførte arbeidet var de tre Amundsen-sønnene som var de forrige eierne i området. Beliggenheten antas å være vollene som vises på begge sider av elven litt sør for Lombekkens utløp til Grydalselva.

I området kan en se et markert kjelefar som viser at elva har skiftet leie. Lombekken kommer fra Grydalshalsen og Svartjønna. Mye tyder på at Lombekken i sin tid har vært benyttet til drift av sag eller kvern. Rester etter byggverk har vært observert i bekken ikke langt fra elva – og i Svartjønna vises spor etter dam og utvasking i strandsonen.

Det har vært antydet en gammel gard i Grytdalsøyan. Noe også ett av flere mulige navneopphav til Kjerringspranget underbygger.

Og om mannen fra Grydalsøyan som kom til Songli en vinterdag. Han tok seg god tid, snakket om løst og fast, men etter servering av mat spurte han om hvor langt på året det led – og føyde til: “du skjønne – æ ha tænkt mæ te å høgg juleveden”. Songlimannen svarte: “Da må du skynd dæ – det e andre juledag i dag”. Historien forteller oss om en tid da klokke og almanakk ikke var i alles eie.

Til historisk oversikt