Hjortdalen

Hjortdalen er egentlig ingen dal, men et område i Grytdalen.

Det var seterdrift her i perioden fra 1870 og til et stykke ut på 1900-tallet. Det har også vært fastboende folk i Hjortdalen.

Her var det tidligere fem hytter, bygd av Thams. De ble kalt Grytdalshyttene, og var aktivt brukt av Thams og hans følge. Gamle “Hulluer” ble vanligvis omgjort og benyttet til jakt- og oppsynshytter flere steder på eiendommen i Thamstida.

Grytdalshyttene bestod av i alt 5 hytter/anneks. En kjøkkenhytte, oe oppsynshytte og to hytter for vertskap og gjester. “Hulluer” (høyløer) fra Grytdalen er samlet og omgjort til hytter/anneks. I 1950 brant fire av hyttene, og i dag står bare ei hytte igjen.

Det er etter dette skjedd en navneendring fra Grytdalshyttene til Hjortdalshytta. Veien fra Songli ender her. Hytta kan leies for 200 kr per døgn.

Hjortdalshytta 2015. Foto: Steve Halsetrønning