Melandsøyan og Rasmusbolet

Melandsøyan og Reitmoen ligger sentralt til i dalen ved Grytdalselva, og var i sin tid verdifulle slåtteområder for gardene Meland og Reitan i Råbygda. Området ble slått av folk på Songli i 1926 og noen år fremover.

På Melandsøyan stod det et sæterhus som er borte nå. Det er bru over Grytdalselva her, og plassen er en del brukt som leirplass.

Rassmusbolet er en liten rydning ovenfor Melandsøyene mot Svarttjønndalen. Dette var opprinnelig en gammel veidemannsplass, med navnet Rønningen (av rydning) eller Rønningsbolet. På slutten av 1800-tallet slo jeger og fisker Rassmus Holmen seg ned her og etter den tid fikk plassen navnet Rassmusbolet. Holmen-navnet hadde han fra han bodde på Holmen i Gangåsvatnet.

Til historisk oversikt

Melandsøyan, stor furu

Melandsøyan 2015. Foto: Steve Halsetrønning