Namna Hjortdalen og Bjørndalsslettene

I heftet «Historien om Songli» som direktoratet for naturfoevaltning gav ut i 2003 står det: «Hjortdalen er egentlig ingen dal, men et område i Grytdalen. Oppkalt etter kaptein Hjortedal, svigersønn av Thams. Det var seterdrift her i perioden fra 1870 og til et stykke ut på 1900-tallet.» [1]

At dette området er oppkalt etter svigersønnen til Thams er nok ikkje rett. Gamle panteregistre kan av og til gje opplysningar om gamle navn. Frå panteregisteret på nett for eiendommen 250/5, Nedre Meenget, utskilt fra Harangen 250/3 i 1894 til Lars Larsen Gangås finn vi:

«Kjøpekontrakt, Arnt J. Meås til Chr. Tams etter transportlovene på ¼ i Bjørndalsslettene i Hjortdal sameie i Geitastrand. (med forbehold om råderett med mer), dat. 18. og 3/9 tgl. 21.22.9.1906. Skjøte Ole F. Harang til konsul Chr. Thams for kr. 450,-, dat. 15/8 tgl 13.9.1907.» (Dat. betyr datert og tgl. betyr tinglyst).

Vi ser her at Hjortdalen er eit navn som eksisterte før Thams kjøpte opp eiendommene. Navnet kan da ikkje være ei oppkalling av svigersønnen hans, kaptein Hjortdal.[1] Vi ser videre at Bjørndal-navnet også er brukt på Skotli-området, her i forbindelse med engslettene som tilhørte Harangen.

[1] Sjå side 13 i Historien om Songli-DN-notat 4-2003

Til historisk oversikt

Kjløpekontrak-Bjørndalslettenet

«Kjøpekontrakt, Arnt J. Meås til Chr. Tams etter transportlovene på ¼ i Bjørndalsslettene i Hjortdal sameie i Geitastrand. (med forbehold om råderett med mer), dat. 18. og 3/9 tgl. 21.22.9.1906. Skjøte Ole F. Harang til konsul Chr. Thams for kr. 450,-, dat. 15/8 tgl 13.9.1907.»