Nytt

Siste dugnad på Songli i 2019: 8. oktober kl 17:00

  • Oppgaven denne gangen blir å fjerne små buskfuru på Nausthaugen på oppdrag frå fylkesmannen.
  • Forrige gang såg vi at det var at mykje småfuru.
  • Aktuell redskap er greinsaks, øks og sag.

Internett på Songli frå 1. oktober 2019

  • Hurra! Vi har no fått internettdekning på Songli med WIFI. Det blir gratis tilkopling, sannsynlegvis med passord oppslått inne i hovudhuset. Dette er ei trådlaus tilkopling, med begrensa kapasitet, så vi ber folk vera tilbakehaldne med bruk av video og anna tung belastning.
  • Det er fortsatt veldig dårleg mobildekning, slik at det løysast best ved bruk av internettbaserte telefoniløysingar.

Fortellingar frå Songlis historie

  • Mange korte fortellingar frå Songlis rike historie er lagt inn. Foreløpig med lite fotomateriale, men det kjem meir.

Kart og naturinformasjon