Øyaslettet

Øyaslettet ligg mellom Rømmeslettet og Skotlia, og er lia opp frå Åmottjønna med åsen som kalles Hubroåsen.

I perioden 1662-1670 vart det betalt 2 ort i skatt for dette engslettet, som tilsvarte 24 lass høy.

I 1838 var Rømme eier av Øyaslettet.

I 1865 kjøpte først Lars Olsen Bak eiendommen, for straks etterpå å selge videre til Peder Amundsen Songli. Peder Songli solgte til konsul Thams i 1906.

Til historisk oversikt