top of page

Åsætras historie

Åsætra var i bruk mellom 1854 og 1911, ligger sør for Snillia, ved Grydalselva. Her finnes ennå en sæterbygning, som Thams i sin tid valgt å ta vare på fordi den hadde fin beliggenhet og kunne fungere som vakthytte.


Ved Åssætra skjærer Grydalselva seg ned i fjellet og danner et juv. Elva fosser gjennom juvet, og denne fossen kalles fra gammelt av Melfossen. Nedenfor husene og på kanten av juvet i Kjerringspranget gikk en gammel hestevei. Eldre folk husker kjøringen langs etter kanten – helt ut mot juvet. Denne veien/traseen hadde forbindelse med veien/stien videre opp til Svartjønndalen og Bjørndalen. I dag finnes et dyretråkk her men dette går lengre tilbake fra kanten på juvet.


Også på Åsætra settes slåtten i 1926 bort på lott – og slik ble det en tid fremover.
Comments


bottom of page