top of page

Dampbåten “L’aiglon”

Thams fikk i sin tid fraktet en dampbåt opp til Våvatnet med fløyelssalong til forlystelse for seg og sine gjester. Navnet på båten var “L’aiglon”, som er det franske ordet for “ørnungen”. Til daglig ble den kalt “Lailon”.


Transporten ble utført på vinterføre 1912-13, med dobbelt sett med fram- og bakstøttinger, og med 4 eller 6 hester forspent. Dampmaskinen ble utbyttet med en 13 hesters forbrenningsmotor. Mekaniker Sivert Fergestad ble engasjert som maskinist og altmuligmann om bord.


Ellers fortelles det at båten var lekk når den kom på vannet, slik at en av de ansatte fikk ekstra betalt for å ligge i båten og lense denne. Som kjent var Våvatnet regulert allerede på den tiden. For å kunne møte en varierende vannstand ble det derfor anlagt en lang steinbrygge ut fra naustet slik at båten kunne legge til ved lav vannstand. Eget naust ble bygd. Verken naustet eller båten eksisterer i dag. Båten ble brent på vannet.

Comments


bottom of page