top of page

Hjortdalens historie

Hjortdalen er egentlig ingen dal, men et område i Grytdalen. Det var seterdrift her i perioden fra 1870 og til et stykke ut på 1900-tallet. Det har også vært fastboende folk i Hjortdalen.


Her var det tidligere fem hytter, bygd av Thams. De ble kalt Grytdalshyttene, og var aktivt brukt av Thams og hans følge. Gamle “hulluer” ble vanligvis omgjort og benyttet til jakt- og oppsynshytter flere steder på eiendommen i Thamstida.


Grytdalshyttene bestod av i alt 5 hytter/anneks. En kjøkkenhytte, en oppsynshytte, og to hytter for vertskap og gjester. “Hulluer” (høyløer) fra Grytdalen er samlet og omgjort til hytter/anneks. I 1950 brant fire av hyttene ned, og i dag står bare én igjen. Det var etter dette navneendringen fra Grytdalshyttene til Hjortdalshytta skjedde. Veien fra Songli ender her.Comentários


bottom of page