top of page

Svarttjønnhyttas historie

Svarttjønndalshytta ble bygd i 1930. Da Thams solgte sine aksjer i Songli inngikk ikke Svarttjønndalen i handelen. Eiendommen har derfor helt frem til 1990 vært i familien Thams eie. Det har vært drevet hjortejakt i alle år frem til 1995. I forbindelse med fredningen av Grytdalen naturreservat (1992) ble Svarttjønndalseiendommen ervervet for å innlemmes i fredningen og hytta fulgte med i handelen.


I 2002 ble det utført omfattende utvendig restaureringsarbeide som bestod av riving og bygging av helt ny veranda/terrasse, utskifting av en del råtne tømmerstokker i vegger, riving av platetak og legging av nytt impregnert tretak med takrenner. Hytta ble påført tjærebeis og omramminger malt i sin opprinnelige farge. Men hytta trenger sårt vedlikehold.


Vakthytta er en tømmerhytte - en gammel hullu gjenreist og omgjort til hytte. Denne ble pålagt nytt impregnert tretak med takrenner i 2002. Råtne tømmerstokker ble utskiftet og det ble bygd ny terrasse. Uthuset, som også er et reisverksbygg, ble samme år restaurert. Råtten taktro ved utstikkene ble utskiftet og nytt torvtak lagt. Takrenner ble montert på vestsiden – dvs over dørene. Do og vedboer åpen for vandrings-folk. Naustet er et reisverksbygg med platetak og plass til to båter. 


I tillegg til de restaureringsarbeider som ble utført i 2002, ble det også ryddet en god del skog og kratt rundt hytta og jord ble rensket fra veggene. Virket ble brukt til byggemateriell. Alt ubrukelig trevirke, kvist og rask ble brent, resten ble lagret eller kappet til ved.


Fremdeles kan en føle en viss fordums storhet ved Svarttjønndalshytta der den ligger vakkert til ved Svarttjønna. Flere busker og treslag – bl.a. epletre, er plantet ved hytta, og en kan se rester etter steinlagte trapper/ganger.Comments


bottom of page