Svarttjønnhytta

Svarttjønndalshytta består av i alt 4 bygninger: Hovedhytte på 64 kvm, vakthytte på 13 kvm, uthus på 43 kvm og naust på 19 kvm. Hovedhytta er inndelt i fire rom med peis i hvert rom. Den er sammensatt av fire hulluer. Stor veranda/terrasse på 36 kvm, som ligger langs hele framsiden og vinkler mot nordenden. Overbygd inngangsparti og nordende. Hytta ble bygget i 1930.

I 2002 ble det utført omfattende utvendig restaureringsarbeide som bestod av riving og bygging av helt ny veranda/terrasse, utskifting av en del råtne tømmerstokker i vegger, riving av platetak og legging av nytt impregnert tretak med takrenner. Hytta ble påført tjærebeis og omramminger malt i sin opprinnelige farge. Men hytta treng no sårt til vedlikehold.

Vakthytta er en tømmerhytte som består av et rom og skjæle ved inngangen. Denne ble også pålagt nytt impregnert tretak med takrenner i 2002. Råtne tømmerstokker ble utskiftet og det ble bygd ny terrasse. Også vakthytta er en gammel hullu som er gjenreist og omgjordt til hytte. Den brukes i dag som “åpen vandrebu” og er innredet med 2 køyer, bord, stoler, komfyr og en del utstyr.

Da Thams solgte sine aksjer i Songli inngikk ikke Svarttjønndalen i handelen. Eiendommen har derfor helt frem til 1990 vært i familien Thams sitt eie. Det har vært drevet hjortejakt i alle år frem til 1995. I forbindelse med fredningen av Grytdalen naturreservat (1992) ble Svarttjønndalseiendommen ervervet for å innlemmes i fredningen og hytta fulgte med i handelen.

Fremdeles kan en føle en viss fordums storhet ved Svarttjønndalshytta der den ligger vakkert til ved Svarttjønna. Flere busker og treslag – bl.a. epletre, er plantet ved hytta, og en kan se rester etter steinlagte trapper/ganger. Svartjønndalen ligger som en egen liten dal høyere oppe og øst for selve Grytdalen ved fjellet Drevan.

Svarttjønnhytta

Svarttjønnhytta 2015. Foto: Steve Halsetrønning