top of page

OPPLEV SONGLIA

Fotografering

Med både urørt og vedlikeholdt natur, samt et rikt dyreliv, er Songlia et magisk utgangspunkt for naturfotografering. Her kan du fange mange unike øyeblikk.

Interessen for naturfotografering er stor i Norge. Songlieiendommen, med Grytdalen naturreservat, har en utrolig variert natur, med et mangfold av arter innafor landskap, dyr, fugler, insekter og planter. Her kan både amatør og proff finne et vidt spekter av motiver.


Songlieiendommen inneholder mye skog, myrer, setervoller, fjellandskap, vann og bekker. Variasjonen i rike og fattige vegetasjoner er stor, og det finnes mye stor og tett granskog. Sørvest i området er skogen dominert av furu, også i de frodige vegetasjonstypene. Overalt i terrenget finnes eldgamle furugadder. I Finnbuenget, ved Grytdalsøyan og Skotthaugan, står århundregamle trær og gir urskogpreg. Mange trolske, dramatiske motiver og stemninger er å finne her.


Vi kan se hjort, elg, ugler og rovfugler som jaktfalk og kongeørn. Alle Norges spetter er registrert her, og flere steder sees ringing av tretåspetten.


På topper og fjell er det flott utsikt mot daler og fjellrekker, blåne mot blåne. Ofte ligger tåken i dalbunnen, det setter et ekstra preg på motivene. Her får en virkelig villmarksfølelsen.


Flere av bygningene du finner langs de til sammen fem mil lange stiene i marka er flotte motiver. Er du heldig kan du treffe geitene ved Bjørndal. De beiter i området for å holde landskapet åpent og levende.


Grytdalen naturreservat ligger på eiendommen. Reservatet er oppretta for å ta vare på plantelivet. Som bruker/turgåer i reservatet, sier forskriften følgende om vernet: Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Derfor er det bl.a. forbudt å bryte greiner i naturreservatet.


I tillegg bør bestemmelsen for ferdsel nevnes: Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. Eksisterende vei her, er kun veien fra Songli til Hjortdalshytta.

Priser

Tittel

Pris

Betaling

Utforsk mer

bottom of page