top of page

OPPLEV SONGLIA

Natur & dyreliv

Vandre langs gamle gadder, store furutrær og moselagt skog, eller sett deg ned og lytt etter hjortebrøl. I Songlia kan du oppleve et hav av ulike dyr og plantearter, alt med hver sin historie.

Songlia har svært rik natur – store og små vann, gammelt slåttland med åpne områder og stor bjørkeskog. Vakre bjørkelier strekker seg fra store vann oppover mot snaufjellet. Bekker, elver, fosser og myrer, ikke minst - det store juvet Kjerringspranget. De store og små gaddene (døde furutrær) gir området særpreg, og du finner flere hundre år gamle furutrær. Storfurua på Skotthaugen måler vel 5 meter i omkrets.


Grytdalen naturreservat er en del av eiendommen – som betyr at plantelivet i området skal tas vare på. Som turgåer i reservatet, sier forskriften at: Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Derfor er det bl.a. forbudt å bryte greiner i naturreservatet. I tillegg bør bestemmelsen for ferdsel nevnes: Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. Eksisterende vei her, er kun veien fra Songli til Hjortdalshytta. Like før toppen av Ellingsgårdfjellet (Svartfjellet) ser det ut som det er sprengt med dynamitt, men dette er resultatet av et lynnedslag i 2016.


Området er mest kjent for den store hjortestammen, men det er også elg, rådyr, rev, gaupe og jerv. Beveren har blitt satt ut i flere omganger siden første gang i 1930, som har ført til en tett beverstamme. I tillegg kan du være heldig og treffe på oter. Tidligere var det også ulv og bjørn i området. Det er mange historier om bjørnejaktene til Finn-Jonas.

Hakkespetter er karakterfugler i området. Det er spesielt å se på de mange grantrea som er ringmerka av tretåspett. Flere ugler og rovfugler, som hekkende kongeørn, har tilhold i området. Og det er godt med hønsefugler; Storfugl, orrfugl, rype og jerpe.


Stiene, og den store naturvariasjonen er en opplevelse for naturvandreren, men det er også et område som innbyr til naturfotografering.

Priser

Tittel

Pris

Betaling

Utforsk mer

bottom of page