top of page

OPPLEV SONGLIA

Jakt

For mange er høst synonymt med jakt. I kjerneområdet til Grytdalen Naturreservat er det ikke jakt. Andre deler av eiendommen blir leid ut til lokale jaktlag. Jakt på resten av eiendommen administreres av Songli Eiendom AS, der jaktkurs i regi av jeger-og fiskeforeninger blir prioritert.

Den 7. Desember 1907 etablerte Christian Thams Sognli Jagtklub Aktieselskab - et eget selskap som skulle stå for drift av eiendommene. Her skapte Christian Thams sitt jaktparadis, og perioden fra 1915 til 1930 var den rikeste tiden for Songli.


I kjerneområdet i Grytdalen naturreservat er det ingen jakt lenger, det har det ikke vært på over 50 år. I dette området er det mye hjortebrøling under brunsten om høsten, og mange drar hit for å oppleve brølene i et område uten store naturinngrep.


På resten av eiendommen administrerer Songli Eiendom AS storviltjakt om høsten, i hovedsak hjort og elg.


Småviltjakt er ikke tillatt på eiendommen.

Priser

Tittel

Pris

Betaling

Utforsk mer

bottom of page