top of page

Turtips: Bjørndalen

For å komme til Bjørndalen følger du Hjortdalsvegen fra Songli til Bjørndalskrysset. Herifra er det en sti til Bjørndalen. Lange strekninger går over myr, men de fuktigste partiene ble klopplagt i 2020.


Fra myrene følger stien en gammel kjørevei opp til Bjørndalen. Stien er for det meste fin, men fuktig over ei myr underveis. Dette er også et godt utgangspunkt for å gå videre til Svarttjønnhytta.


Det er også god vei og sti fra Fjellkjøsen til Bjørndalen.


Les mer om historien bak Bjørndalen og det rike dyrelivet langs veien i vårt stihefte.

I 2021 ble det laget et stihefte for området. Dette koster 100 kr, og blir solgt hos Ark Bokhandel på Amfi Orkanger, hos Best-stasjonen ved Forvebrua på Fannrem, og i hovedhuset på Songlia når det er åpent.Foto: Steve Halsetrønning
Foto: Steve Halsetrønning

Comments


bottom of page