top of page

Grytdalens Venner

Grytdalens venner arbeider med å sikre at Songlia og Grytdalen forblir i offentlig eie og tilgjengelig for allmennheten. Vi ønsker å verne om naturen, dyra og kulturen i Grytdalen naturreservat og på Songlieiendommen.


Gjennom informasjon ønsker vi å gjøre området kjent, og gjennom dugnadsarbeid vil vi legge til rette for aktivitet og friluftsliv ved å merke og vedlikeholde stier og hytter i området, og vedlikeholde og utvikle eiendommen med sin unike bygningsmasse. Vi ønsker derfor mange medlemmer som kan bli aktivt med i arbeidet.


Årskontingent på 100 kr kan betales til bankkonto 4270.25.06469 eller Vipps 1111202.


Du finner også Grytdalens Venner på Facebook.Foto: Steve Halsetrønning

Comments


bottom of page