top of page

Kjerringspranget

Mellom stølene Åsætra og Aunesætra går Grytdalselva i et juv. Dette juvet heter i dag Kjerringspranget – noe annet navn er ukjent for nålevende generasjoner.

Fossen i juvet har hatt et annet navn: Mjølfossen. I 1661 drives Mjølfossaga av Casper Christoffersen Schøller på Gjølme. I 1765 er “Capitain Lossius på Holla” inne i bildet. I en ansøkning han foretar om å overføre skurvolum fra “Melfoss savsted” til fordel for Bergsaga lengre ned i dalen, kan vi se at det ikke bare er fossen men at også “garden Melfoss” ligger i Grytdalalmenningen. Videre at saga drives med vannet fra en flombekk fra fjellet og ikke fra fossen i elva. Denne flombekken kom fra Austvassheia nedover en liten tverrdal av Grytdalen ved Aunesætra og ut i Grytdalselva ca 100 m nedenfor Kjerringspranget.


På Aunesætra er det klare tegn på at det her har vært bosetting fra langt tilbake i tiden og det har vært antydet fra før svartedauden. Her er det mulig å se rester etter åkerreiner og åkersteinrøyser. Ut fra ovennevnte er det nærliggende å tro at gården Melfoss må ha ligget der Aunesætra lå og at dette er en av de gamle omtalte gardene i Grytdalen.


Spesielt de vestlige sidene i Kjerringspranget er høye og loddrette. Det verserer flere historier om hvordan navnet har oppstått. En av disse bygger på en gammel historie om ei gardkjerring i Grytdalsøyan. Det hadde seg sånn at mannen hennes “for å lura” med tausa på Snillia. Kjerringa ble så svartsjuk at hun hoppet utfor stupet – derav kjerringspranget.

Comments


bottom of page