top of page

Turtips: Våvasslia

Oppdatert: 25. jan. 2022

Turen til Våvasslia er en av de fineste og letteste turene i området. Turen går langs vei fra Songlia til naustet ved Våvatnet, like ved demningen. Derifra går stien opp gjennom skogen til ei myr.


Etter å ha passert myra ser en ned på Åmottjønna. Bekken fra Åmottjønna blir kryssa der det er en stor stein midt i bekken. Så går stien på myr og skogbunn til en treffer den gamle veien til Våvasslia.


Et stykke framme krysser stien en gammel skogplanting. Etter denne går stien skrått ned til en treffer et tydelig veifar som du følger til ei stor glenne i skogen. Her er en gammel sætervold der det har stått et hus øverst. Så går stien litt opp, før den går bortover en lang strekning med tynn bjørkeskog.


Etter å ha passert et område med storvokste einer kommer du ut på engene til Midtgarden Våvasslia. Herifra kan du gå 250 meter videre til Raudstranda ved Våvatnet, som er en fin rasteplass med eget bord.

Les mer om de historiske momentene du møter på turen i vårt stihefte.

I 2021 ble det laget et stihefte for området. Dette koster 100 kr, og blir solgt hos Ark Bokhandel på Amfi Orkanger, hos Best-stasjonen ved Forvebrua på Fannrem, og i hovedhuset på Songlia når det er åpent.Foto: Steve Halsetrønning

Comentarios


bottom of page