top of page

Songlia

Songli er en gammel gard med første kjente bosetting i 1618. Det var omfattende sagbruksdrift her fra 1620. På 1800-tallet var det to garder her. Hovedbygningene var dagens hovedhus, Pærstuggu, og Nilsstuggu.


Industri- og forretningsmannen Christian Thams kjøpte Songlia i 1907 og de fleste andre eiendommene i området. Han bygde dam i Våvatnet som grunnlag for kraftverk i Skjenaldelva som skulle levere strøm til jernbanen til Løkken, til Løkken gruver og til Strandheim bruk på Orkanger. Thams bygde ut Songli-eiendommen til et jaktparadis dit han inviterte storfolk fra inn- og utland.


Thams oppretta i perioden 1912-18 «Sognli Jaktklubb AS», og overførte eiendommen til de.

Staten overtok eiendommen i 1952. Formålet med kjøpet var at Songli skulle tene som forsøksgård for viltforskning og viltpleie, samt forskning og forsøk på ferskvannsfisk. Songli fungerte som forsøksgård fram til 2012.


Fra 2017 har Songli Eiendom AS leid eiendommen for å leie ut bygninger og eiendom, og legge til rette for allmenheten i området.Foto: Steve Halsetrønning

Comments


bottom of page