top of page

Bjørndal

Bjørndal er en gammel gard, med første kjente bosetting i 1557. Det gjekk en gammel ferdselsvei mellom Snillfjord og Orkdal gjennom Bjørndal, kjent frå Sverresoga. I 1805 vart garden delt opp, og bønder fra Melhus kjøpte to av eiendommene til sætring, Grøndalsætra og Nysætra. På kartet står toppen opp for Nysætra oppført som Nysæterkammen, men det gamle namnet var Storhullukammen.


Thams kjøpte garden i 1907, og garden var busatt til 1909.


Foto: Steve Halsetrønning


I dag står det att to bygninger på garden. Hovedhuset med 11 sengeplasser kan leies for 500 kr/døgn. Mastua har tre sengeplasser, og står åpen for dagsbesøk og overnatting.

Siste innlegg

Se alle

Ellingsgarden

I lia mellom Songsjøen og Fjellkjøsvatnet var det sannsynligvis en gard før svartedauden. På 1600-tallet var Ellingsgården ei av dei største engslettene under Gjølme. På 1800-tallet fikk fire husmanns

Comments


bottom of page