top of page

Ellingsgarden

I lia mellom Songsjøen og Fjellkjøsvatnet var det sannsynligvis en gard før svartedauden. På 1600-tallet var Ellingsgården ei av dei største engslettene under Gjølme. På 1800-tallet fikk fire husmannsplasser under Gjølme rettigheter til engslått og sætring her. Det står att ei åpen hytte til nedfalls på den eine plassen, men på de andre plassene er det bare grunnmurene att. Det er store resta etter hus nede ved Songsjøen, og rester etter ei anna sæter langt oppi lia som er vanskelig å finne.

Comments


bottom of page