top of page

Nedre del av Grytdalen

Aunesætra ligg der som den gamle Grytdal-garden låg. Garden var busatt på 1660-tallet. Da var det også sagbruksdrift her, Mjølfoss sag. Garden var i lange tider ubebodd. I 1765 vart Mjølfoss sag nedlagt til fordel for Bergsaga lenger nede i vassdraget. Da vart det nødvendig å fløyte tømmeret, og det ble bygd to dammer for dette formålet. I 1935 vart det bygd nye dammer på de gamle tuftene. Begge dammene vart tatt av en storflom på 1950-tallet.


I Grytdalsøyan var det en gard i perioden 1854-1911. Hovedhuset vart flytta til Songlia, og kalles Grytdalsstuggu.


Grytdalsstuggu. Foto: Steve Halsetrønning

På tuftene etter den gamle Grytdals-garden låg Aunesætra i perioden 1829-1911. Da hovedhuset på Jamtgarden i Gangåsvassbygda brann ned vart hovedhuset på Aunesætra flytta dit.


På den andre sida av elva låg Åsætra (1854-1911). Sæterhuset står enda, og er avlåst.Åsætra. Foto: Steve Halsetrønning

Siste innlegg

Se alle

Ellingsgarden

I lia mellom Songsjøen og Fjellkjøsvatnet var det sannsynligvis en gard før svartedauden. På 1600-tallet var Ellingsgården ei av dei største engslettene under Gjølme. På 1800-tallet fikk fire husmanns

Comments


bottom of page