top of page

Øverste del av Grytdalen

Det var store interesser i utmarkslått og sætring her, der vi skal nemne Hjortdalen, Finnbuenget og Melandsøyan.


I Hjortdalen var det sannsynligvis ei sæterbu fra gammelt av. Men Thams gjorde om på området, og bygde seg et senter her for friluftsliv og jaktturer. Med materialer fra mange hulluer (høyløer) fikk han bygd opp et tun med fem hytter her. I 1950 brann fire av hyttene ned, så nå står bare ei hytte att, Hjortdalshytta. Denne hytta kan leies for 200 kr/døgn.


Hjortdalshytta. Foto: Steve Halsetrønning


Lengre oppe i lia hadde samen Jonas Nilsen med Sofia og resten av familien sommerbustad, det kalles i dag Finnbuenget og Finnbua. No er det bare grunnsteiner att av huset hans. Om vintrene bodde han på en gard i en av grannebygdene: Snillfjord, Agdenes, Geitastrand, Orkdal eller Meldal. Han var en ivrig jeger, og etterspurt når det kom bjørn til bygdene. Han var også rik på historier og var populær der han kom i bygdene.


På den andre sida av Grytdalselva ligg Melandsøyan. Her hadde gardene Meland i Råbygda i gamle Orkdal sæter og engslått. Sæterhuset stod til 1970-tallet da det brann ned. Melandsøyan er et populært turmål der folk gjerne overnatter i telt.Melandsøyan. Foto: Steve Halsetrønning
Siste innlegg

Se alle

Ellingsgarden

I lia mellom Songsjøen og Fjellkjøsvatnet var det sannsynligvis en gard før svartedauden. På 1600-tallet var Ellingsgården ei av dei største engslettene under Gjølme. På 1800-tallet fikk fire husmanns

Comments


bottom of page