top of page

Songli, gardstunet i dag


Foto: Steve Halsetrønning

Pærstuggu (hovedbygget)

Pærstuggu (hovedbygget) er en toetasjes trønderlån, oppført omkring 1800. Den har et grunnareal på 225 kvm. I 1919 ble den påbygd en toetasjes “bakfløy”, og bygget er formet som en Ti grunnflate. Bygget ble også påbygd en glassveranda i inngangspartiet, som ble utvidet i krigsårene. Hovedbygget brukes primært til kurs, møter og fagseminarer. Bygningen inneholder bl.a. auditorium, moderne kjøkken og spisesal, samt to stuer. Det er kjeller med lav høyde under Trønderlåna. Hovedbygningen ble renovert i 1990. I hovedbygget står to Orkdalsskap som er skjært av Peder Hukkelås Sognli. I tillegg finnes to andre, mindre hjørneskap, det ene fra 1700-tallet. I den ene stua står en sofa som har tilhørt eventyrsamleren Asbjørnsen. Huset leies ut til f.eks. kurs, konferanser, konfirmasjoner, bryllup.


Nilsstuggu

Nilsstuggu ble bygd omkring 1830 da gården ble delt (av Jon Jonsen nr 2). Dette er også et tømmerhus, uisolert og bordkledd, med et grunnareal på 75 kvm. Bygningen inneholder en leilighet med kjøkken, stue og soverom, den har liten kjeller/kryprom under østre ende. I 1. etasje var det tidligere laboratorium og kontor, men no blir det brukt til vaskeri i forbindelse med utleie.


Haugstuggu

Haugstuggu er en toetasjes trønderlån fra ca. 1910-1915, med grunnareal 79 kvm. Haugstuggu var ferdig oppusset innvendig i 1. og 2. etasje i 1983. Den inneholder leilighet med kjøkken, stue og soverom. Bygningen har en liten matkjeller under østre ende.


Grytdalsstuggu

Grytdalsstuggu er en toetasjes trønderlån med et grunnareal på 62 kvm. Bygget er flyttet fra Grytdalsøyan og gjenreist på Songli ca. 1915. Grytdalsstuggu inneholder soverom i 2. etasje, og kjøkken, stue og laboratorium i 1. etasje. Under bygget finnes kryperom.


Songsjøstuggu og Våvasstuggu

Songsjøstuggu og Våvasstuggu. I 1970 ble det satt opp to bolighus med garasje i sokkelen. Husene har hver et grunnareal på 85 kvm. Songsjøstuggu fungerte tidligere som bolig for fastboende på forsøksgården, og ønskes klargjort for utleie. I Våvasstuggu hadde Statsbygg kontor for driftsleder.


Fjøs/låve

Fjøs/låve Bygget har et grunnareal på 190 kvm. Selve fjøskassen – som er tømret, er meget gammel, mens overbygget (låven) – med kjørbru, ble utskiftet og forhøyet under krigen. På vestsiden av taket ble det da forberedt et fremtidig påbygg av fjøset vestover, med takvinkel og gradrenner, men dette ble revet ved legging av nytt platetak. Under selve kufjøset på sørenden er det en liten gjødselkjeller. Utenfor nordveggen og under låvebrua ligger gammeldassen med 4 sitteplasser fordelt på 3 rom. Bygningen er ikke lengre i bruk.


Stabburet

Stabburet på gården er et tradisjonelt tømmerbur i to etasjer. Bygningen er bordkledd og har en grunnflate på 20 kvm.


Slakteriet

Slakteriet ble bygd i 1966 og er delvis innredet i to etasjer. Dette er et forholdsvis stort bygg med et grunnareal på 175 kvm. Bygningen inneholder slakteri, laboratorium, lager, bilgarasjer og redskapsrom.


Verksted/lager

Verksted/lager. Bygningen ble satt opp i 1992, og har en grunnflate på 233 kvm. Den inneholder mekanisk verksted, snekkerverksted og redskapslager. Bygget ble reist i forbindelse med planer om bruksendring av fjøsbygningen – noe som ville ha resultert i knapphet på lagringsmulighet på Songli.留言


bottom of page